Kolin polut

Fonari Oy:n luova johtaja Lauri Jänis rakentaa yhdessä Kolin Kansallispuiston henkilöstön kanssa Kolin polkujen tarinallistamista. Polkujen kylttien uudistustyön ensimmäinen vaihe on nähtävissä kesällä 2019.

luontoon.fi/koli